Na našom odbernom mieste používame antigénové testy od švajčiarskeho výrobcu LOMINA.

Rýchlotest SARS-CoV-2 (N)Capsid Protein Antigen je zdravotný prostriedok určený pre použitie zdravotníkmi na účinnú a rýchlu detekciu prítomnosti vírusov zo vzorku steru v reálnom čase. Výsledok testu je k dispozícii do 15 minut a je schopný detekovat koncentráciu značkovacích nano sfér už od 5 ng/ml, čo tvorí cenný nástroj pre rýchle a efektívne vykonávanie testov u veľkej skupiny populácie pri podozreniach na infekciu COVID19. Pre porovnanie, testy s koloidným zlatom zvyčajne vyžadujú hladinu >200 ng/ml)

Odber pre PCR testy u nás vykonávame v spolupráci akreditovaným laboratóriom SYNLAB Slovakia.

V prípade záujmu o vyšetrenie prítomnosti koronavírusu COVID-19 (SARS-CoV-2), ktoré je realizované pomocou RT-PCR (Real-Time Polymerase chain reaction) z výteru nosohltana a hrdla alebo formou kloktania prosím použite rezervačný systém.

 • odber vzorky prebieha vo vybraných termínoch priamo na našom odbernom mieste
 • spracovanie odobratej vzorky je po prevoze do špecializovaného laboratória vykonané zvyčajne v poobedných hodinách
 • trvanlivosť vzorky pri dodržaní skladovacích podmienok je až 72 hodín
 • pre cezhraničný styk sa odporúča vyšetrenie realizované formou výteru (jednou tyčinkou výter z hrdla a druhou tyčinkou výter z oboch dierok z nosa)
 • vyšetrenie kloktaním sa odporúča pri zvýšenej citlivosti nosa, kontra-indikácii alebo je ideálne pre deti
 • Potvrdenie o vykonaní testu je automaticky štvorjazyčné a nie je potrebné žiadať o žiadne potvrdenie v cudzom jazyku za úhradu. Na požiadanie a bezplatne viete dostať navyše aj “Certifikát“ v anglickom jazyku, ktorý niektoré krajiny požadujú nad rámec bežných potvrdení.

Pokyny pred odberom:

 • minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu
 • pred odberom si prekryte ústa a nos rúškom, šatkou alebo šálom
 • pripravte si platný občiansky preukaz
 • príďte presne na objednaný čas na zvolené odberové miesto
 • riaďte sa pokynmi personálu pri vstupe na testovacie odberové miesto
 • výsledkový list obsahuje najdôležitejšie údaje v anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku spolu s vyznačením či sa jednalo o výter alebo kloktací test
Image

Informácie na stiahnutie:

informačná brožúra k použitému Ag testu

výsledok PCR testu slovenský/štvorjazyčný
VZOR

výsledok PCR testu
v anglickom jazyku s QR VZOR 

PREVÁDZKOVATEĽ

CoD SPV 8, s.r.o., Štefánikova 9, Nitra

HOTLINE

0911 674 474
8:00 - 18:00
Rezervácie len cez online systém