Na našom odbernom mieste používame antigénové testy od švajčiarskeho výrobcu LOMINA.

Rýchlotest SARS-CoV-2 (N)Capsid Protein Antigen je zdravotný prostriedok určený pre použitie zdravotníkmi na účinnú a rýchlu detekciu prítomnosti vírusov zo vzorku steru v reálnom čase. Výsledok testu je k dispozícii do 15 minut a je schopný detekovat koncentráciu značkovacích nano sfér už od 5 ng/ml, čo tvorí cenný nástroj pre rýchle a efektívne vykonávanie testov u veľkej skupiny populácie pri podozreniach na infekciu COVID19. Pre porovnanie, testy s koloidným zlatom zvyčajne vyžadujú hladinu >200 ng/ml)

ODBERNÉ MIESTO

Tr. A. Hlinku 55, NITRA
(parkovisko pri atletickom štadióne STAVBÁR)
Image

Informácie na stiahnutie o používanom teste:

informačná brožúra k použitému testu

PREVÁDZKOVATEĽ

CoD SPV 8, s.r.o., Štefánikova 9, Nitra

HOTLINE

0911 674 474
8:00 - 18:00
Rezervácie len cez online systém